Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Πολιτική Απορρήτου - Όροι χρήσης και Προϋποθέσεις.

Καλώς ήρθατε στη MIMØΣΑ!

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες όρους χρήσης πριν την επίσκεψη της ιστοσελίδας www.mimosaorganicare.com, καθώς και τις υπηρεσίες που προσφέρονται από την εταιρεία B-CRUX, I.K.E με Αρ. Γ.Ε.Μ.Η.: 151271042000.

Με την είσοδο και τη συνέχιση πλοήγησης στον Ιστοχώρο μας, συμφωνείτε αυτόματα με την παρούσα πολιτική απορρήτου και τους όρους χρήσης , αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει ότι, χωρίς περιορισμούς ή τροποποιήσεις, δεσμεύεστε με τους Όρους και Προϋποθέσεις, αναπόσπαστο μέρος των οποίων συνιστά η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 / Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), με την αντίστοιχη εθνική νομοθεσία και τις αρχές του δικαίου

1. Γενικοί όροι χρήσης και επικοινωνία

1.1 Ταυτότητα

Η B-CRUX, I.K.E. είναι η εκπρόσωπος της ιστοσελίδας www.mimosaorganicare.com (εφεξής "MIMØΣΑ"), με έδρα στην οδό Αλκαίου, 4, 81100 στη Μυτιλήνη, με αριθμό φορολογικού μητρώου 801184287, Δ.Ο.Υ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ και καταχωρημένη στο εμπορικό μητρώο του Επιμελητηρίου Λέσβου με αριθμό πρωτοκόλλου 151271042000. Προσφέρει υπηρεσίες και διάθεση καλλυντικών προϊόντων και ειδών καλλωπισμού, ανταλλαγή πληροφοριών και επικοινωνίας μεταξύ των χρηστών σε εξειδικευμένο κατάστημα, όπως αναφέρετε στους παρακάτω Όρους Χρήσης:

1.2 Επικοινωνία.

Όλες οι επικοινωνίες του χρήστη προς τη MIMØΣΑ μπορούν να γίνουν με τους ακόλουθους τρόπους:

- Τηλεφωνικά μέσω κλήσης στον αριθμό τηλεφώνου: +30 22510 20845
- Αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ακόλουθη διεύθυνση: contact@mimosaorganicare.com
- Ταχυδρομικής επιστολής ή να μας επισκεφτείτε στο κατάστημα μας, στην διεύθυνση: Οδός Αλκαίου, 4. 81100, Μυτιλήνη, Ελλάδα.

1. 3 Αποδοχή των όρων χρήσης.

Η πρόσβαση και η χρήση των υπηρεσιών της MIMØΣΑ συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των προϋποθέσεων που περιέχονται στους παρόντες ‘Όρους Χρήσης. Επιπλέον, η MIMØΣΑ διατηρεί το μονομερές δικαίωμα τροποποίησης αυτών των όρων χρήσης και πρόσβασης στις υπηρεσίες της για τη διάθεση και ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τα καλλυντικά προϊόντα και την επικοινωνία μεταξύ των χρηστών. Η παρούσα συγκατάθεση με τους όρους χρήσης όπως αναφέρονται εδώ, ισχύει για όλους τους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των πωλητών, των τελικών καταναλωτών, των εμπόρων και των συνεισφέροντων περιεχομένου. Αυτή η ιστοσελίδα έχει σχεδιαστεί και δημιουργηθεί για να επιτρέψει την πρόσβαση στις υπηρεσίες που προσφέρονται στην παρούσα ενότητα και υπόκεινται στην ισχύουσα νομιμότητα, στις αρχές της καλής πίστης και νόμιμης χρήσης από τον χρήστη. Απαγορεύετε κάθε είδους άνομη πράξη εις βάρος της MIMØΣΑ και τρίτων.

2. Όροι χρήσης του Ιστοχώρου.

Ο χρήστης δεσμεύεται να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες και το περιεχόμενο της σελίδας σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, της ηθικής, της δημόσιας τάξης και των παρόντων όρων χρήσης. Δεσμεύεται επίσης να κάνει κατάλληλη χρήση των υπηρεσιών ή/και του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και δεσμεύετε να μην διεξάγει παράνομες ή εγκληματικές δραστηριότητες που παραβιάζουν τον κανονισμό για την πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία, ή οποιαδήποτε άλλη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας.p>

2.1 Κανόνες Συμμετοχής.

Η MIMØΣΑ διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει ή να ακυρώσει, στο σύνολο ή εν μέρει, με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, οποιοδήποτε περιεχόμενο ή/και λογαριασμό χρήστη που παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης. Σε καμμιά περίπτωση και χωρίς εξαιρέσεις ο χρήστης δεσμεύεται ολοκληρωτικά ότι δεν θα προβεί σε καμία από τις ακόλουθες δραστηριότητες:

α. Προσβολή, δυσφήμηση ή παρενόχληση άλλων άτομα μέσω των χώρων επικοινωνίας της MIMØΣΑ. Ομοίως, ο χρήστης υποχρεούται σε κάθε περίπτωση να μην χρησιμοποιεί εργαλεία επικοινωνίας άλλων χρηστών με σκοπό να προβεί σε τέτοιου είδους πράξεις.

β. Εισαγωγή, διάδοση ή προπαγάνδα ρατσιστικών, ομοφοβικών, ξενοφοβικών και βίαιων περιεχομένων που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και / ή τα δικαιώματα των ζώων.

γ. Δημοσίευση οπτικοακουστικού υλικού τρίτων χωρίς τη συγκατάθεσή τους.

δ. Υποβάθμιση ή δυσφήμιση εταιρειών, συλλόγων, Μ.Κ.Ο. ή οποιασδήποτε άλλης κοινωνικής ή συλλογικής ομάδας ατόμων.

ε. Αντιγραφή ή/και παραποίηση μέρους ή όλου του δημοσιευμένου περιεχομένου (φωτογραφίες και κείμενα) της ηλεκτρονικής σελίδας σε άλλους ιστότοπους, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έντυπο με ή χωρίς την εξουσιοδότηση του δημιουργού..

στ. Συναλλαγές, όπως η προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών στο όνομα αυτής χωρίς την σύμφωνη άδεια της MIMØΣΑ όπως για παράδειγμα η διάδοση τηλεφωνικών, ηλεκτρονικών μνημάτων τύπο spam σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, σε δίκτυα τρίτων και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

ζ. Προσφορά, πώληση ή ανταλλαγή υπηρεσιών και προϊόντων, τα οποία οι διαχειριστές της MIMØΣΑ θεωρούν, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια, ανάρμοστα.

η. Εγκατάσταση αυτοματοποιημένου λογισμικού, spiders, crawlers, η άλλου παρόμοιου εργαλείου συλλογής και εξαγωγής δεδομένων, που παρεμποδίζει την κανονική λειτουργία του συστήματος ή οποιονδήποτε άλλου κώδικα ή αρχείου που αλλοιώνει, τροποποιεί και εμποδίζει την σωστή και εύρυθμη λειτουργεία της υποδομής της ιστοσελίδας.

i. θ. Επιτηδευμένη χρήση του Ενιαίου Εντοπιστή Πόρων (Uniform Resource Locator) και των συνδέσμων του με σκοπό την αυτοπροώθηση και τη βελτίωση της θέσης τρίτων στα αποτελέσματα των Διαδικτυακών Μηχανών Αναζήτησης (SEM/SEO).

Η MIMØΣΑ ενδέχεται να ενεργήσει κατά περίπτωση όπως στο να μην δημοσιεύσει ή και να διαγράψει συγκεκριμένο περιεχόμενο χωρίς προηγούμενη προειδοποίησή ή/και να αναστείλει προσωρινά ή οριστικά το λογαριασμό χρήστη με όλο το περιεχόμενό του. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς συνεπάγεται η μη τήρηση των όρων χρήσης που αναφέρονται σε αυτή την ενότητα, με την επιφύλαξη παντός άλλου νόμιμου δικαιώματος προβλεπόμενου από το εφαρμοστέο δίκαιο.

3. Διαχείριση πληροφοριών – Ασφάλεια.

3.1 Συλλογή πληροφοριών.

Η B-CRUX I.K.E ενδέχεται να συλλέγει προσωπικές σας πληροφορίες από διάφορες πηγές, σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία. Ενδεικτικά, μπορεί να γίνεται συλλογή πληροφοριών (π.χ. όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου), όταν τις προσφέρετε στο κατάστημά, όταν εγγράφεστε στην λίστα επικοινωνίας μας newsletter, όταν εγγράφεστε ως πελάτης κι όταν ρωτάτε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και τις μάρκες των προϊόντων μας.

Σε περίπτωση ηλεκτρονικών αγορών (purchase order), εφόσον υφίσταται η σχετική δυνατότητα, θα χρειασθούμε, επιπλέον, στοιχεία σε σχέση με τη διεύθυνση χρέωσης, τον τόπο παράδοσης, το τηλέφωνο σας καθώς και στοιχεία πληρωμής.

Ειδικά για την περίπτωση που επιλέξατε την αποστολή των προϊόντων σας μέσο αλληλογραφίας (shipping order) η εταιρεία θα διαθέσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία σας, διεύθυνση αποστολής και νούμερο τηλεφώνου, στον εκάστοτε διακομιστή (ταχυδρομική εταιρεία) για να εξασφαλίσει την σωστή και έγκυρη παράδοση της παραγγελίας σας.

Τα στοιχεία σας συμπεριλαμβάνονται σε ένα αυτοματοποιημένο σύστημα καταχώρησης πληροφοριών για το οποίο υπεύθυνη για την σωστή λειτουργία, διαχείριση και προστασία φέρει η B-CRUX I.K.E. Σκοπός μας είναι η διατήρηση τους για την ανάπτυξη των σχέσεων μας και επικοινωνίας μελλοντικών εμπορικών προσφορών και διαφήμισης, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής οδού. Εφόσον δεν υπάρχει γραπτή επικοινωνία προς το αντίθετο, κατανοούμε ότι συναινείτε ρητώς και χωρίς αντίρρηση στη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων. Εκτιμούμε και σεβόμαστε την ιδιωτική σας ζωή κατά το μέγιστο δυνατό. Σας βεβαιώνουμε ότι οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία μας παρέχετε παραμένει αυστηρά εμπιστευτική.

Λόγω της τεχνικής φύσεως των προσφερουσών υπηρεσιών, η B-CRUX I.K.E. δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την απώλεια δεδομένων, πληροφοριών ή αρχείων που προκύπτουν από τη διακοπή της παροχής οποιασδήποτε από τις υπηρεσίες της και για τυχόν ζημίες που μπορεί να προκύψουν από αυτή. Η B-CRUX I.K.E. διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει μονομερώς, προσωρινά ή αμετάκλητα και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση την προσβασιμότητα στο σύστημά του, σε μερικό ή σε συνολικό περιεχόμενό της, λόγω της πιθανής ανάγκης για εκτέλεση εργασιών συντήρησης, επισκευής, ενημέρωσης, βελτίωσης του ιδίου ή ασυμβατότητα με την προσφερόμενη υπηρεσία.

Η B-CRUX I.K.E.. δεν μπορεί να εγγυηθεί την απουσία ιών ή άλλων στοιχείων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβες στα συστήματα υπολογιστών, σε ηλεκτρονικά έγγραφα ή τα αρχεία των χρηστών αυτής της σελίδας ή τρίτων, επομένως δεν ευθύνεται για τις ζημιές που μπορεί να προκληθεί από αυτές τις αιτίες. Επίσης, δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων στις οποίες συνδέεται η Ιστοσελίδα μας, καθώς δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο μας το περιεχόμενο των πληροφοριών τους ούτε ο τρόπος λειτουργίας τους. Η παρούσα πολιτική προστασίας και απορρήτου ισχύει μόνο για τις πληροφορίες που συλλέγονται από την B-CRUX I.K.E. και όχι για τα περιεχόμενα που συλλέγονται στις σελίδες τρίτων. Η B-CRUX I.K.E. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους όταν το κρίνει σκόπιμο και σε κάθε περίπτωση με σεβασμό στους ισχύοντες κανονισμούς αναπόσπαστο μέρος των οποίων συνιστά η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 / Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων / ΓΚΠΔ ) .

3.2 Ασφάλεια

B-CRUX I.K.E. έχει εγκαταστήσει τα απαραίτητα πρωτόκολλα ασφάλειας, στο βαθμό που προβλέπεται, για να εξασφαλίσει την ορθή λειτουργία του Ιστοχώρου της και να αποτρέψει τυχόν απώλειες, κατάχρηση, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και κλοπή προσωπικών δεδομένων που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της.

 

3.3 Λογαριασμός χρήστη

Ο χρήστης μπορεί να τροποποιήσει ή/και να ζητήσει την πλήρη διαγραφή όλων των δεδομένων που συλλέγονται σχετικά με την ταυτότητά του/της, όπως το όνομα ή τη διεύθυνση του, ανά πάσα στιγμή δηλώντας την επιθυμία του γραπτός μέσο

- αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ακόλουθη διεύθυνση: contact@mimosaorganicare.com
- ταχυδρομικής επιστολής στην διεύθυνση: Οδός Αλκαίου, 4. 81100, Μυτιλήνη / Ελλάδα.


3.4 Αλλαγή κυριότητας

Σε περίπτωση απόκτησης, συγχώνευσης ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας που προκαλεί την αλλαγή κυριότητας του δικτυακού τόπου της B-CRUX I.K.E. και της βάσης δεδομένων, ο χρήστης συναινεί ρητώς ότι τα δεδομένα καταχώρισής του και οι πληροφορίες του μεταφέρονται από την B-CRUX I.KE. στον νέο ιδιοκτήτη, ανεξάρτητα εάν η έδρα του είναι στην Ελλάδα ή σε διαφορετική χώρα. Σε αυτήν την περίπτωση, η B-CRUX I.KE θα συμμορφωθεί και θα πάρει όλα τα απαραίτητα από το νόμο μέτρα για τη σωστή μεταφορά αυτών των πληροφοριών.